ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΑΩΟΣ
ID 403063321
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΑΩΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005407 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403063321