ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΑΩΟΣ
ID 403063304
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΑΩΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ. SIAPE 40/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000293 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403063304