ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΑΩΟΣ
ID 403063303
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΑΩΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΚΑΤΑΝΤΗ ΥΔΕ. 0-3 ΥΨΟΜ:+435.178/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/07/01
End Date
Timeseries