ΛΟΥΣΙΟΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΚΚΟΡΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ID 403062306
Related Station ΛΟΥΣΙΟΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΚΚΟΡΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005646 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s 403062306