ΛΟΥΣΙΟΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΚΚΟΡΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ID 403062302
Related Station ΛΟΥΣΙΟΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΚΚΟΡΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΘΜΤΡ. ΥΔΕ. 0-2 ΥΨΟΜ:+98.01/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/06/08
End Date
Timeseries