ΑΡΟΑΝΕΙΟΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
ID 403061702
Related Station ΑΡΟΑΝΕΙΟΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. 0-2 ΥΨΟΜ:+97.40/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/11/10
End Date 1975/12/31
Timeseries