ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ID 403057013
Related Station ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005641 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s 403057013