ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ID 403057007
Related Station ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005366 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403057007