ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ID 403057001
Related Station ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/02/01
End Date 1993/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000288 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403057001