ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ID 403056904
Related Station ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries