ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ID 403056902
Related Station ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΣΦΟΥ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1983/10/26
End Date
Timeseries