ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403056406
Related Station ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ SIAP 30/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1979/09/12
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000285 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403056406