ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403056405
Related Station ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ ΣΦΟΥ 0-3/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1978/06/01
End Date
Timeseries