ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403056404
Related Station ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΜΕΣ. 0-3/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1978/06/01
End Date
Timeseries