ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403056402
Related Station ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΞ. ΓΕΦ. 0-2/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/07/01
End Date 1975/12/31
Timeseries