ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403056401
Related Station ΓΕΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ ΑΡΔ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 0-4/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/04/01
End Date 1975/12/31
Timeseries