ΓΕΦ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403056104
Related Station ΓΕΦ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΣΦΟΥ. ΚΑΤΑΝΤΗ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1982/08/23
End Date
Timeseries