ΓΕΦ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403056103
Related Station ΓΕΦ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1982/08/23
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000284 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403056103