ΓΕΦ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403056102
Related Station ΓΕΦ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. MAR. ΜΕΣΟ 0-4/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1982/01/01
End Date
Timeseries