ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΙ ΑΝΑΝΤΗ ΜΙΚΡΟ
ID 403055302
Related Station ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΙ ΑΝΑΝΤΗ ΜΙΚΡΟ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005271 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403055302