ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΜΕΓΑΛΟ
ID 403055202
Related Station ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΜΕΓΑΛΟ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005268 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403055202