ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΜΕΓΑΛΟ
ID 403055201
Related Station ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΜΕΓΑΛΟ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ 0-4 ΥΨΟΜ:+585.34/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1964/08/01
End Date
Timeseries