ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ID 403055113
Related Station ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005632 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s 403055113