ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ID 403055112
Related Station ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005267 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403055112