ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ID 403055104
Related Station ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ 0-6 ΥΨΟΜ:+461.44/**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1962/02/14
End Date
Timeseries