ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ID 403055102
Related Station ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ 0-6 ΥΨΟΜ:+461.44/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/02/14
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000282 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403055102