ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054706
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. 12/3 2-4 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/04/04
End Date
Timeseries