ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054703
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ 0-3 ΥΨΟΜ:+247.17/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/05/02
End Date 1972/12/31
Timeseries