ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054702
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ 0-8 ΥΨΟΜ:+245.01/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/04/04
End Date 1972/12/31
Timeseries