ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΣΕΡΒΙΩΝ
ID 403054507
Related Station ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΣΕΡΒΙΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005231 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403054507