ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΣΕΡΒΙΩΝ
ID 403054506
Related Station ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΣΕΡΒΙΩΝ
Name
Type ΣΤΕΡΕΟΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/04/02
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400002010 ΣΤΕΡΕΟ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step unknown ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗ (?) 403054506