ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΑΝΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054403
Related Station ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΑΝΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005229 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403054403