ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΑΝΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054402
Related Station ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΑΝΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ ΠΑΛ. 0-6 ΥΨΟΜ:+226.97/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/04/01
End Date 1962/04/30
Timeseries