ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054201
Related Station ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΑΛ. 0-6 ΥΨΟΜ:+221.19/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/04/01
End Date 1962/04/30
Timeseries