ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΗΓΕΣ- ΑΡΑΠΙΤΣΑ
ID 403052905
Related Station ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΗΓΕΣ- ΑΡΑΠΙΤΣΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000276 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403052905