ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΗΓΕΣ- ΑΡΑΠΙΤΣΑ
ID 403052904
Related Station ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΗΓΕΣ- ΑΡΑΠΙΤΣΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. R. ΥΔΡΑΥΛ. ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries