ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΗΓΕΣ- ΑΡΑΠΙΤΣΑ
ID 403052903
Related Station ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΗΓΕΣ- ΑΡΑΠΙΤΣΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ 0-1 Β. ΓΕΦΥΡΑΚΙ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/06/20
End Date
Timeseries