ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΗΓΕΣ- ΑΡΑΠΙΤΣΑ
ID 403052902
Related Station ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΗΓΕΣ- ΑΡΑΠΙΤΣΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ 0-1 Α. ΠΑΛΑΙΟΝ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/08/01
End Date
Timeseries