ΑΚ-ΣΟΥ
ID 403052105
Related Station ΑΚ-ΣΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005184 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403052105