ΑΚ-ΣΟΥ
ID 403052104
Related Station ΑΚ-ΣΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ. SIAPE/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/11/08
End Date 1976/01/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000274 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403052104