ΑΚ-ΣΟΥ
ID 403052102
Related Station ΑΚ-ΣΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries