ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΤ. ΦΡΑΓΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ID 403051903
Related Station ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΤ. ΦΡΑΓΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ ΣΗΡ. 0-1/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/11/01
End Date 1979/04/30
Timeseries