Υ.Η.Σ ΒΕΡΜΙΟΥ
ID 403051706
Related Station Υ.Η.Σ ΒΕΡΜΙΟΥ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005626 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s 403051706