Υ.Η.Σ ΒΕΡΜΙΟΥ
ID 403051702
Related Station Υ.Η.Σ ΒΕΡΜΙΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΤΡΟΒ. 0-1/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1968/05/01
End Date 1978/04/30
Timeseries