ΠΗΓΗ ΣΥΝΤΖΗ
ID 403051203
Related Station ΠΗΓΗ ΣΥΝΤΖΗ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005153 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403051203