ΠΥΛΗ - ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ
ID 403050602
Related Station ΠΥΛΗ - ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1985/12/17
End Date
Timeseries