ΠΗΓΗ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΑΜΟΥ
ID 403049102
Related Station ΠΗΓΗ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΑΜΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1986/07/15
End Date
Timeseries