ΠΑΠΑΔΕΣ - ΝΕΣΤΟΣ
ID 403048302
Related Station ΠΑΠΑΔΕΣ - ΝΕΣΤΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. 0-6 ΥΨΟΜ:+94.09/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/01/01
End Date 1993/07/22
Timeseries