ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΝΕΣΤΟΣ
ID 403048201
Related Station ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΝΕΣΤΟΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005613 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s 403048201