ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ
ID 403048106
Related Station ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ
Name
Type ΣΤΕΡΕΟΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/04/02
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400002006 ΣΤΕΡΕΟ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step unknown ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗ (?) 403048106